E-mail: info@ansborgonjen.nl
Telefoon: 033 - 45 59 479
Mobiel: 06 - 16 52 12 93
 • Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot. Ze bleven en ze blijven samen, liefde is sterker dan de dood.

  -Toon Hermans

 • Het leven dat de natuur ons geeft is kort, Maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig.

  -Cicero

 • Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niks met jou te beginnen.

  -Augustinus

 • Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?

  -Confucius

 • Alles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de dood.

  -Seneca

 • Het leven is de buitenkant van de dood.

  -Fernando Pessoa

 • Laten we zacht zijn voor elkander kind.

  -A. Roland Holst

 • Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.

  -Marcus Aurelius

 • Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.

  -Henry Bataille

 • De dood is, van alle bezoekers, de meest aangekondigde en de minst verwachte.

  -Paul Bourget

 • Beschaving is zorgen dat ieder mens op essentiële momenten tussen geboorte en dood behandeld of getroost kan worden.

  -Marc Chavannes

Persoonlijk afscheid

Nu de wereld om ons heen verandert en mensen van nu op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven, is er ook behoefte aan andere manieren van afscheid nemen; aan een andere taal met herkenbare woorden en gebaren.

Wanneer een dierbare overlijdt, willen we over deze mens vertellen, hoe bijzonder en uniek deze voor ons was. Religieus of niet, oud of jong, de manier waarop een afscheidsceremonie wordt ingevuld dient persoonlijk en herkenbaar te zijn. In een taal die aanspreekt en als troostrijk wordt ervaren.

Soms zijn mensen nog wel opgegroeid in een religieuze omgeving, maar voelen zij zich niet meer zo thuis in een kerk. Mensen hechten er tegenwoordig aan hun leven volgens eigen opvattingen en overtuigingen te leiden. Ik kan u helpen vanuit uw eigen levensvisie invulling te geven aan een afscheidsceremonie.

Ook de onopgeloste kwesties in iemands leven mogen een plaats krijgen zonder deze nadrukkelijk in beeld te brengen. Een persoonlijk begeleider kan een bemiddelende rol spelen, ondanks de geschillen die er soms bestaan.

Herinnering
Alleen wie om
kan kijken, kan vooruit zien.
Wie tranen zaait, zal licht
en toekomst oogsten

Uit: Herinnering, Hans Stolp