E-mail: info@ansborgonjen.nl
Telefoon: 033 - 45 59 479
Mobiel: 06 - 16 52 12 93
 • Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot. Ze bleven en ze blijven samen, liefde is sterker dan de dood.

  -Toon Hermans

 • Het leven dat de natuur ons geeft is kort, Maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig.

  -Cicero

 • Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niks met jou te beginnen.

  -Augustinus

 • Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?

  -Confucius

 • Alles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de dood.

  -Seneca

 • Het leven is de buitenkant van de dood.

  -Fernando Pessoa

 • Laten we zacht zijn voor elkander kind.

  -A. Roland Holst

 • Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.

  -Marcus Aurelius

 • Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.

  -Henry Bataille

 • De dood is, van alle bezoekers, de meest aangekondigde en de minst verwachte.

  -Paul Bourget

 • Beschaving is zorgen dat ieder mens op essentiële momenten tussen geboorte en dood behandeld of getroost kan worden.

  -Marc Chavannes

Persoonlijk begeleider bij afscheid

Als persoonlijk begeleider, ook wel ritueelbegeleider genoemd, kan ik samen met u een passende viering of ceremonie voorbereiden en helpen uitvoeren.

Met de naaste familie bespreek ik wat wenselijk en mogelijk is. Ik luister naar uw verhalen, wie de overledene was, wat deze mens voor u betekende. Over verwachtingen en verlangens. Samen met u zoek ik naar woorden, beelden en gebaren die voor u herkenbaar, zinvol en betekenisvol zijn.

Uit deze informatie ontstaat een verhaal en in de toespraak bij de afscheidsceremonie vertel ik dat verhaal verder. In combinatie met de gekozen muziek ontstaat zo een goed beeld van de overledene. Door met een thema te werken kunnen teksten en rituelen bijdragen aan een persoonlijk afscheid met een eigen inhoud en accent.

Een viering kan ook op veel plaatsen worden gehouden; in een kapel, aula of crematorium. Of bij u thuis, op het erf of in de tuin. We kunnen samen zoeken naar een geschikte locatie voor een afscheidsviering. Een plaats die het beste past bij de overledene.

Ik werk samen met ritueelbegeleiders uit de omgeving; hun namen vindt u onder mijn links Voor als ik eens niet in de gelegenheid ben uw opdracht te aanvaarden, of wanneer u liever kiest voor een andere stijl; want smaken verschillen. Een goede klik is daarom heel belangrijk.

De LBvR heeft een voorlichtingsfilm geïntroduceerd met als titel Een ritueelbegeleider, wat is dat eigenlijk? U kunt deze hier bekijken.