E-mail: info@ansborgonjen.nl
Telefoon: 033 - 45 59 479
Mobiel: 06 - 16 52 12 93
 • Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot. Ze bleven en ze blijven samen, liefde is sterker dan de dood.

  -Toon Hermans

 • Het leven dat de natuur ons geeft is kort, Maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig.

  -Cicero

 • Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niks met jou te beginnen.

  -Augustinus

 • Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?

  -Confucius

 • Alles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de dood.

  -Seneca

 • Het leven is de buitenkant van de dood.

  -Fernando Pessoa

 • Laten we zacht zijn voor elkander kind.

  -A. Roland Holst

 • Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.

  -Marcus Aurelius

 • Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.

  -Henry Bataille

 • De dood is, van alle bezoekers, de meest aangekondigde en de minst verwachte.

  -Paul Bourget

 • Beschaving is zorgen dat ieder mens op essentiële momenten tussen geboorte en dood behandeld of getroost kan worden.

  -Marc Chavannes

Welkom

Wanneer een dierbaar familielid sterft, één van je ouders, je partner of je kind, lijkt de wereld stil te staan.

Soms was er de gelegenheid om samen toe te leven naar de dood. Soms is het overlijden heel plotseling. Of onbegrijpelijk als een kind sterft. In die verwarring worden allerlei beslissingen van u gevraagd.

Een goede uitvaartonderneming helpt u bij het regelen van de praktische en organisatorische zaken. Als begeleider bij afscheid kan ik u ondersteunen bij het maken van een passende afscheidsceremonie.

Samen met de familie en nabestaanden bereid ik de afscheidsceremonie voor. Praktisch en betrokken, maar vooral persoonlijk en herkenbaar. We zoeken naar passende woorden die we verbinden met beelden, gebaren en muziek. Om de overledene te eren en de nabestaanden troost bieden.

De overledene is nog één keer in ons midden. Om samen te gedenken, verdriet met elkaar te delen en daaruit troost te putten. We halen herinneringen op, steken kaarsen aan, spelen muziek of lezen een gedicht voor. Zo maken we het afscheid persoonlijk. Met een bloem, een tekening, een knuffel of ballon als laatste groet.

De dood kan de bodem uit onze dagen slaan,
De zekerheid uit ons vertrouwen.
Laat het dan niet ontbreken
Aan veelzeggende gebaren,
Aan een helende kus.
Dat wij elkaar recht mogen doen
In ons verdriet,
Ook door te weten,
Wat onuitsprekelijk is.

Sytze de Vries, in: Bij gelegenheid II/pg 392