E-mail: info@ansborgonjen.nl
Telefoon: 033 - 45 59 479
Mobiel: 06 - 16 52 12 93
 • Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot. Ze bleven en ze blijven samen, liefde is sterker dan de dood.

  -Toon Hermans

 • Het leven dat de natuur ons geeft is kort, Maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig.

  -Cicero

 • Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niks met jou te beginnen.

  -Augustinus

 • Wij kennen het leven niet, hoe zouden wij dan de dood kunnen begrijpen?

  -Confucius

 • Alles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de dood.

  -Seneca

 • Het leven is de buitenkant van de dood.

  -Fernando Pessoa

 • Laten we zacht zijn voor elkander kind.

  -A. Roland Holst

 • Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.

  -Marcus Aurelius

 • Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.

  -Henry Bataille

 • De dood is, van alle bezoekers, de meest aangekondigde en de minst verwachte.

  -Paul Bourget

 • Beschaving is zorgen dat ieder mens op essentiële momenten tussen geboorte en dood behandeld of getroost kan worden.

  -Marc Chavannes

Wie ben ik

Mijn naam is Ans Borgonjen.

Ik ben echtgenoot, moeder van vier volwassen zonen, oma en dochter. Maar ook vriendin, collega, buurvrouw en vrijwilliger. Al die verschillende rollen lopen een beetje naast elkaar, door elkaar of vallen soms deels samen. En zo wil ik ook kijken naar de mensen om me heen. Iedere mens wordt door het leven een uniek veelzijdig mens; met diverse rollen en met vele facetten.

Op heftige momenten in ons leven hebben we behoefte aan het samen delen, aan een luisterend oor. We zoeken naar woorden en beelden voor wat ons overkomt. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen meemaken en luister graag naar wat hen bezig houdt en bezielt. Daarbij put ik uit de christelijke, de spirituele en filosofische traditie, dicht bij de taal en de mens van nu.

Naast mijn werk als medisch analiste en adviseur bedrijfsvoering ben ik al ruim 30 jaar vrijwillig voorganger in de katholieke kerk. Daar ben ik vertrouwd geraakt met symbolen en rituelen die zo betekenisvol kunnen zijn bij de duiding van zingevingsvragen.

Gaandeweg kreeg ik steeds meer belangstelling voor vieringen die te maken hebben met verlies, afscheid nemen en loslaten. Afscheid nemen van een dierbare is immers iets wat elk mens ten diepste raakt.

Door een persoonlijk verlies heb ik ervaren hoe belangrijk goed afscheid nemen is. Het kan ons bemoedigen en kracht geven om de draad in het leven weer te op te pakken. Om die reden heb ik de post-HBO-opleiding voor Ritueel begeleiden bij afscheid gevolgd bij Het Moment.